Faktorer hos djuret

Det är många faktorer som avgör om djuret blir sjukt eller inte när det utsätts för ett smittämne och även hur hårt det drabbas. Immunitet, stress, näringsstatus och andra pågående sjukdomar är några exempel.

Immunitet

Mottagligheten för en infektionssjukdom beror bland annat på om djuret har immunitet eller inte. Djur som har genomgått en infektion får så kallad naturlig immunitet mot det aktuella smittämnet som kan kvarstå en kortare eller en längre tid.

Kalvar som fått tillräckligt med råmjölk skyddas av moderns immunitet de första 6-8 levnadsveckorna, sedan avtar skyddet. kanske borde specificera tillräcklig råmjölksgiva (minst 6L första dygnet och minst 3L inom 4-6h)(källa Catarina Svensson) övergångsmjölken 2-4 dygnet

Nya djur som förs in i besättningen kan insjukna av ett smittämne som inte orsakat några symtom i besättningen tidigare, då det nya djuret saknar immunitet. Immunitet kan också erhållas genom vaccination. En vaccination ger dock enbart skydd mot enstaka, specifika smittämnen och bör alltid kombineras med goda rutiner för smittskydd och skötsel i övrigt.

Många smittämnen drabbar företrädesvis unga djur som har ett outvecklat immunförsvar och som inte tidigare i livet har träffat på dessa smittämnen. Det är dock också många gånger en fråga om hur stor smittdos djuren utsätts för. Om det är tillräckligt mycket av ett smittämne kan även vuxna djur som annars inte skulle ha blivit sjuka visa kliniska symptom. Kalvar som fått tillräckligt med råmjölk skyddas av moderns immunitet de första 6-8 levnadsveckorna, sedan avtar skyddet. Kalvar som inte fått tillräcklig råmjölksgiva under de första levnadstimmarna får inte ett sådant skydd. Otillräcklig råmjölksgiva innebär också att kalven har fått i sig för lite näring, vilket ökar dess känslighet för infektioner ytterligare.

För parasiter uppnås ofta en balans mellan parasiten och immunförsvaret. Om parasittrycket av någon anledning ökar eller om djurets immunförsvar sviktar kan dock negativa effekter ses av en parasitinfektion. Unga djur och djur som inte utsatts för parasiten i fråga tidigare kan dock bli sjuka av parasitbördan innan de utvecklat immunitet.

Stress

Ju känsligare ett djur är desto lägre är vanligen smittdosen som krävs för att djuret ska insjukna. Stress ökar djurens känslighet. Vanliga stressfaktorer är exempelvis förflyttning, foderbyte, kalvning samt, framför allt för kalvar, kyla och drag. Åldern är en viktig faktor: yngre individer är i allmänhet känsligare än äldre.

Genom god skötsel och genomtänkta rutiner som minimerar stress hos djur i alla åldrar, kan man stärka motståndskraften mot sjukdomar. Effekterna av en smittsam sjukdom i besättningen kan därigenom i vissa fall dämpas.

<< Tillbaka till föregående sida

Tillräcklig råmjölksgiva är en förutsättning för att kalven ska skyddas av moderns immunitet de första levnadsveckorna.
God skötsel och genomtänkta rutiner ökar djruens motståndskraft mot smittsamma sjukdomar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår