Ersättning vid salmonellautbrott

Statlig ersättning

Smittsäkrad Besättning Gris är det frivilliga kontrollprogram som ligger till grund för hur hög statlig ersättning en besättning kan få för saneringskostnader och produktionsbortfall vid ett utbrott av salmonella. Vid anslutning till GRUND har djurhållaren möjlighet att få statlig ersättning på upp till 60% av ersättningsbara kostnader vid ett salmonellautbrott. Motsvarande ersättningsnivå för besättningar anslutna till SPETS är 70%. Ej anslutna besättningar har rätt till 0 – 50 % statlig ersättning vid salmonellautbrott beroende på produktionsform. Se tabellen nedan.  

 Regler för statlig ersättning vid utbrott av  salmonella om besättingen är ansluten till:

GRUND

SPETS

EJ ANSLUTEN

 1. Om du producerar smågrisar i ett suggpoolsystem med fler än 5  satellitbesättningar

60 %

70 %

0 %

 2. Om du har köpt fler än sammanlagt 1 500 smågrisar eller tillväxtgrisar från  fler än 5  besättningar under en 12-månaders period omedelbart före den  tidpunkt då  salmonella påvisades.

60 %

70 %

0 %

 3. Om du har köpt fler än sammanlagt 150 gyltor eller gyltämnen från fler än  5  besättningar under en 12-månaders period omedelbart före den tidpunkt  då  salmonella påvisades.

60 %

70 %

0 %

4. Grisproduktion i övriga fall

60 %

70 %

50 %

 

Du kan läsa mer om vilka kostnader som ersättas av staten genom att klicka här

Ersättning från försäkringsbolag

Har du dina djur försäkrade kan du få ytterligare ersättning vid ett salmonellautbrott utöver det som ersätts av staten. Vissa försäkringsbolag baserar idag sin ersättning vid salmonellautbrott på det belopp som erhålls från staten. Även försäkringsbeloppet kommer därför att bli högre om besättningen väljer att ansluta sig till Smittsäkrad Besättning Gris (se nedan). Kontrollera med ditt försäkringsbolag för att säkert veta vad som gäller för din besättning. 

Exempel på total ersättning i försäkrad besättning vid salmonellautbrott 

Statlig ersättning


Ersättning från försäkringsbolag

(30 % av statliga ersättning)

Total ersättning


Ej ansluten - riskbesättning (ex. 1-3 i tabellen ovan)

0 %

0 %

0 %

Ej ansluten - ej riskbesättning

50 %

15 %

65 %

Ansluten till GRUND

60 %

18 %

78 %

Ansluten till SPETS

70 %

21 %

91 %

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår