Statlig_ersattning_vid_salmonellautbrott.pdf

Plan och Riktlinjer för Smittsäkrad Besättning Gris finns på Gård&Djurhälsans hemsida

Bilaga till Plan och riktlinjer med Kraven i programmet

Bilaga till Plan och riktlinjer med Krav på stängslets utformning

Utbildningsmaterial

Smittsäkra din grisbesättning utbildningsmaterial som används vid våra smittskyddskurser

Hantering av döda och avlivade grisar en broschyr framtagen i samarbete med Svensk Lantbrukstjänst

Information till dig som har sällskapsgris, eller funderar på att skaffa en sådan en broschyr framtagen av Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll i samarbete med Jordbruksverket. 

Smittsäkrad besättning gris hjälpdokument

Checklista för djurhållare inför besök

Checklista vildsvinskontakter att gå igenom tillsammans med veterinär under besöket

Checklista för Biosäkerhetsplan – ASF-status för besättningar som önskar att ansluta sig till programmets ASF-status

 

Besöksjournal 

Smittskyddsbestämmelser Grund 

Smittskyddsbestämmelser Spets 

Smittskyddsbestämmelser Grund, Spets och ASF-status 

Stoppskylt 

Tvättjournal och desinfektion 

Hämtning direkt från stall

Betesrotation och tomtid

Djurförflyttningar och arbetsrutiner

Foder- och vattenanläggning

Restgrisar 

Andra språk:

Visitor's certificate - Engelska   Tyska   Estniska   Litauiska   Lettiska   Polska   Ryska

Smittskyddsbestämmelser GrundEngelska  Tyska   Estniska   Litauiska   Lettiska   Polska   Ryska

Smittskyddsbestämmelser SpetsEngelska   Tyska   Estniska   Litauiska   Lettiska   Polska   Ryska  

Broschyrer med ytterligare smittskyddsinformation för utländsk personal:

Svenska   Engelska   Tyska   Estniska   Litauiska   Lettiska   Polska   Ryska

Övriga skyltar:

Tvätta händerna

Smittskyddsrutiner besökare

Smittskyddsrutiner personal

Fokus biosäkerhet på gård för att minska risker för kontakt mellan vildsvin och tamgris med fokus på Afrikansk svinpest:

Informationsblad om Afrikansk Svinpest, hur du skyddar din besättning och hur du skall gå tillväga om du misstänker att dina grisar har drabbats.

Lunchseminarium NY STATUS ÄR KLAR DETTA ÄR KRAVEN: Den 20 oktober 2023 medverkade programansvarig veterinär för Smittsäkrad Besättning Gris vid ett Lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Den nya ASF-statusen i SSB gris är nu beslutad av Jordbruksverket. Vid mötet informerades om vilka smittskyddsåtgärder som krävs för att man som besättning ska kunna ansluta sig. Mötet spelade in och kan ses på LRF Kötts hemsida.
En PDF-version av presentationen för utskrift finns här.

Lunchseminarium om biosäkerhet på gård - stängslets utformning: Den 10 oktober 2023 medverkade programansvarig veterinär för Smittsäkrad Besättning Gris vid ett Lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Det informerades då om vilka krav som kommer att gälla för staketets utformning i ASF-status i SSB Gris och som även gäller för en besättning i ett konstaterat smittat område. Mötet spelade in och kan ses på LRF Kötts hemsida
En PDF-version av presentationen för utskrift finns här

Svenska Jägareförbundet har tagit fram en film om hur man skyddar sin gårdsplan mot vildsvin.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår