Besöksrutiner

Smittskyddsråden på dessa sidor är avsedda att förebygga smittspridning mellan djur på olika gårdar via människor och medhavd utrustning. Det finns även regelverk som kräver att gårdar med uppfödning av djur för livsmedel ska vidta smittskyddsåtgärder för personer som vistas hos djuren. Om du tillämpar besöksrutinerna som beskrivs på de följande sidorna uppfyller du dessa regler.

Regelverk

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om förebyggande åtgärder för att förhindra av spridning av zoonoser och andra smittämnen ska djurhållare vidta följande smittskyddsåtgärder:

  • Se till att personer som vistas i anläggningen har möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål, varmt och kallt vatten före och efter kontakt med djur. Det ska finnas möjlighet till handdesinfektion.
  • Se till att personer som kommer till besättningen och vistas i ett djurutrymme med livsmedelsproducerande djur använder skyddskläder och skoskydd av engångsmaterial alternativt väl rengjorda skyddskläder eller rena kläder och väl rengjorda skodon. Anläggningens egna rengjorda skyddskläder och skodon kan också användas.

I samma föreskrift finns också allmänna råd:

  • Samtliga personer som vistas i anläggningen bör informeras om smittskyddsförebyggande åtgärder.
  • Samtliga personer som vistas i anläggningen bör uppmanas att tvätta och desinficera händerna både före och efter djurkontakt och vistelse i anläggningen samt före intag av livsmedel. Torkmöjlighet av engångskaraktär bör erbjudas, exempelvis pappershanddukar eller handdukar som tvättas mellan varje användningstillfälle, alternativt varmluftstork. Kravet på varmt och kallt vatten kan uppfyllas genom tillfälliga lösningar vid behov. 

Definitionen av anläggning är "varje form av byggnad, mark- eller vattenområde där djur hålls, förvaras eller hanteras. En anläggning kan vara av permanent eller tillfällig karaktär."

>> Här kan du läsa föreskriften i sin helhet (extern sida)

Efter utlandsresa

Hälsoläget hos djuren i andra länder är ofta sämre än i Sverige. Om man under resan haft kontakt med klövbärande djur finns risk att smittämne fastnat på hud, kläder, skor mm. För att förebygga att smittämne förs in på detta sätt rekommenderas att man inte har kontakt med klövbärande djur på svenska djurgårdar de första 48 timmarna efter kontakt med klövbärande djur utomlands. Om resan gått till ett område med mul- och klövsjuka gäller motsvarande i fem dygn.

Besöksverksamhet?

Gårdar med organiserad besöksverksamhet omfattas av särskilda hygienregler. Djurhållare som har livsmedelsproducerande djur och besöksverksamhet omfattas alltså av både de allmänna hygienreglerna ovan och av särskilda hygienregler för besöksverksamheten. Nedan står det angivet i fetstil vad som gäller utöver de allmänna hygienreglerna:

  • Djurhållaren ska ta fram besöksregler, som anpassats till verksamheten och till vilka besökarna är (till exempel kan särskild hänsyn behöva tas till om det är barn som är besökare). Med besökare avses personer som deltar i organiserad besökverksamhet och som genom inbjudan eller annonsering erbjuds möjlighet att ha kontakt med djuren. Med besökare avses inte personer som normalt vistas i besättningen, som inte deltar i besöksverksamheten, som är där för att köpa eller sälja djur eller som är där för träning som bedrivs utom ramen för besöksverksamheten. (Dessa personer ska dock erbjudas möjlighet till handtvätt och ombyte enligt de allmänna hygienreglerna, se ovan).
  • Besökarna ska informeras om besöksreglerna och om vikten av att hålla god hygien vid besöket.
  • Möjlighet till handtvätt ska finnas i nära anslutning till de djurgrupper som besökare har kontakt med. Detta innebär att det ska finnas minst kallt vatten, flytande tvål, torkmöjlighet av engångskaraktär (exempelvis pappershanddukar) samt handdesinfektionsmedel. Om det helt saknas möjlighet att erbjuda besökare tvättmöjligheter enligt ovan, ska besökarna erbjudas möjlighet till våtservetter.

Jordbruksverkets hemsida finns mer information om reglerna vid besöksverksamhet.

Läs föreskriften om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen  för att få reda på vilka hygienkrav som gäller.

>> Läs även smittskyddsråden för utrustning och fordon

<< Tillbaka till föregående sida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår